Mamografi, ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerine rağmen pek çok durumda meme lezyonlarında , benign ve malign ayrımını yapabilmek için bir biyopsi (doku örneği) almak gerekebilir. Bir patolog doku örneğinden mikroskobik ve kimyasal analizler gerçekleştirir. Bu sayede, tümör hücrelerinin özellikleri incelenerek tedavinin hangi şekilde yapılması konusunda karar verilir. 

Meme ultrasonu sonrasında şüpheli görülen değişikliklerin biyopsi ile açıklığa kavuşturulması istenir. Ultrasonda görülen lezyonlar BIRADS sınıflndırması dediğimiz sınıflandırma ışığında kategorize edilir ;

BIRADS kategori 0 : Ek tetkik gerekir  BIRADS kategori 1: Normal bulgular  BIRADS kategori 2: Benign bulgular BIRADS kategori 3: Muhtemelen benign bulgular BIRADS kategori 4: Malignite açısından şüpheli bulgular BIRADS kategori 5: Büyük olasılıkla malign bulgular BIRADS kategori 6: Bilinen malignite 

BIRADS 4 ve üzeri lezyonlara biyopsi yapılmalıdır. Lezyon hangi modalitede daha iyi görülebiliyorsa ( MR, Mamografi, Ultrason ), o modalite eşliğinde biyopsinin yapılması gerekir.

Ultrason kılavuzluğunda True-cut meme biyopsisi ( Punch biyopsi ) ve İİAB ( ince İğne Aspirasyon Biyopsisi ) merkezimizde başarı ile gerçekleştirilmektedir. İİAB daha çok kistik lezyonlarda tercih edilir, katı lezyonlarda veya katı bölümü daha fazla olan lezyonlarda True-cut biyopsi tercih edilir, İİAB bazen yetersiz sonuçlar verebildiğinden dolayı, biyopsiler % 90 True-cut biyopsi şeklinde gerçekleştirilir.

 Biyopsi için gelen hastamızın ortalama 45 dk. kadar bir süreyi bu işe ayırması gerekmektedir. True-cut meme biyopsisinde prosedür şu şekilde gerçekleştirilir ;

Hastamız biyopsi odasına alındıktan sonra ultrason masasına uzanır, ultrason ile biyopsi yapılacak lezyon son kez gözden geçirilir, biyopsi için iğnenin gireceği nokta işaretlenir , daha sonra bu bölge batikon dediğimiz antiseptik solüsyon ile temizlenir. Yalnızca biyopsi yapılacak bölge açıkta kalacak şekilde cerrahi steril örtü örtülür. Ultrason probuna steril kılıf geçirildikten sonra lezyonun durumuna göre ultrason probuna ataçman dediğimiz ( iğneye kılavuzluk eden bir aparat ) parça da eklenerek biyopsiye başlanır. Lokal anestezik ile iğnenin gireceği noktada önce deri altı ve sonrasında lezyona kadar olan derin bölgeler uyuşturulur. Biyopsi iğnesi giriş noktasından sokularak lezyonun sınırına kadar getirilir, ultrason altında iğnenin ucunu görerek atış yapılır, otomatik iğnenin ucundaki özel bir sistem lezyonun içine girer ve çıkar, alınan parça iğnenin içinde saklı olarak dışarı çıkarılır ve içinde formalin adlı özel bir sıvının bulunduğu tüpe konulur.

Bu parça patolojiye gönderilerek 2 gün içinde sonuç elde edilir. Biyopsi sonrasında  biyopsi yapılan bölgeye 5-10 dk. kadar buz torbası ile kompresyon uygulanır ( biyopsi bölgesinde kanama olmaması için ). Sonrasında 48 saat kadar kalacak olan sıkı bir bandaj yapılarak işlem tamamlanır.

Biyopsi sorasında 48 saat bandaj çıkarılmaz ve bu süre zarfında biyopsi yapılan bölge zorlanmamalıdır. Ağır iş yapılmamalıdır.