Vücuttaki anormal ve şüpheli görünen yapılardan hücre, sıvı ve doku örneği alınarak hücresel düzeyde incelenmesine biyopsi denir. Biyopsi iki türlü uygulanır:
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) : Oldukça ince iğne yardımı ile enjektöre hücre ve/veya sıvı örneği alınması
True-cut Biyopsi : İnce iplik şeklinde doku parçacıklarının alınması

İç organlarda bulunan ve dışardan fark edilemeyen yapılardan biyopsi örneklemesi görüntüleme yöntemlerinin eşliğinde yapılır. En sık kullanılan yöntemler US veya BT 'dir.

Görüntüle yöntemleri rehberliğinde en sık yapılan biyopsiler şunlardır:

Tiroid biyopsisi, Meme biyopsisi, Prostat biyopsisi, Diğer onkolojik kitle  biyopsileri.