Endoskopi kapsamında sunulan hizmetler: Gastroskopi, Özefagus gastroduodemoskopi, Kolonoskopi, Rekto-Sigmoidoskopi, Terminal ileoskopi, Endoskopik biopsiler