Bilgisayarlı Tomografi röntgen aletinin ileri derecede spesifize edilerek  bilgisayar yardımı ile 3 boyutlu çok ayrıntılı görüntülerin elde edildiği bir görüntüleme tekniğidir. İsminden de anlaşılabileceği gibi ( tomografi ); insan vücudunun kesitsel şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır.

Kesit kesit ( bazen bu kesitler 0,125 mm kalınlığına kadar inebilmektedir ) organların veya kemik yapıların en küçük detayına kadar incelenmesine olanak sağlar.  Tomografinin özellikle en büyük avantajları ; kemik yapılardaki üstün görüntü kalitesi ve tetkik zamanının çok kısa olmasıdır. Tetkik süresinin çok kısa olması klatrofobili ( kapalı yerlerde kalma korkusu olan ) hastalar için büyük avantajdır.

Bilgisayarlı tomografi tetkiklerimizi anlaşmalı kurumumuzda gerçekleştirmekteyiz.

Bilgisayarlı Tomografi