Direct Grafiler

Direct Grafiler kapsamında sunulan hizmetler: Kranial Grafiler, Nazal Grafiler, Servikal Vertabralar, Dorsal Vertabralar, Lomber Vertabralar, Sakrum ve Koksiks, Vertabralar, Pelvis Grafisi, Thoraks Grafisi, Rie Grafileri, Tele Grafileri, Batın Grafisi, Extremiteler

Kontrastlı Tetkikler

Kontrastlı Tetkikler kapsamında sunulan hizmetler: Özefagus, Mide Duodenum, İnce Bağırsak, Kolon Grafisi, Çift Kontrast Kolon Grafisi, Rekto-Sigmoid, Urografiler, Voidmg sistografiler, Üretro grafiler, Histero Salpango grafiler

Ultrasonografi

Abdomen Ultrasonografi Tüm, Abdomen Ultrasonografi Üst, Abdomen Ultrasonografi Alt, Boyun Ultrasonografi, Kalça Eklemi Ultrasonografi Çift Taraf, Meme Ultrasonografi(Unilateral), Obstetrik Ultrasonografi, Pelvik, Ultrasonografi, Paratis Bezi Ultrasonografi, Renal Ultrasonografi, Skrotal Ultrasonografi, Transrektal, Ultrasonografi, Transvajinal Ultrasonografi, Üriner Sistem Ultrasonografi, Yüzeysel Doku Ultrasonografi, Follikül Takibi

Renkli Doppler

Renkli Doppler kapsamında sunulan hizmetler: Alt Ext. Arterial Sis. RdUltrasonografi, Alt Ext. Venöz Sis. RdUltrasonografi, Alt Ext. Arterial-Venöz Sis. RdUltrasonografi, Alt Ext. Çift Taraflı Arterial-Venöz Sis. RdUltrasonografi , Karotis-Vertebral Renkli Doppler Ultrasonografi, Pelvik Renkli Doppler Ultrasonografi, Üst Ext. Arterial Sis. RdUltrasonografi, Üst Ext. Venöz Sis. RdUltrasonografi, Üst Ext. Arterial-Venöz Sis. RdUltrasonografi

Endoskopi

Endoskopi kapsamında sunulan hizmetler: Gastroskopi, Özefagus gastroduodemoskopi, Kolonoskopi, Rekto-Sigmoidoskopi, Terminal ileoskopi, Endoskopik biopsiler

Mamografi

Kadınlarda en sık görülen kanser tipi MEME KANSERİDİR.Mamografi meme kanserin erken tanısında en önemli tanı yöntemidir. Meme kanserin en erken bulgusu olan küçük kireçlenme odaklarını gösterebilen tek görüntüleme metodu mamografidir. Detaylı Bilgi

Girişimsel Radyoloji

Vücuttaki anormal ve şüpheli görünen yapılardan hücre, sıvı ve doku örneği alınarak hücresel düzeyde incelenmesine biyopsi denir. Biyopsi iki türlü uygulanır:
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) : Oldukça ince iğne yardımı ile enjektöre hücre ve/veya sıvı örneği alınması
True-cut Biyopsi : İnce iplik şeklinde doku parçacıklarının alınması

İç organlarda bulunan ve dışardan fark edilemeyen yapılardan biyopsi örneklemesi görüntüleme yöntemlerinin eşliğinde yapılır. En sık kullanılan yöntemler US veya BT ‘dir.
Görüntüle yöntemleri rehberliğinde en sık yapılan biyopsiler şunlardır:
Tiroid biyopsisi, Meme biyopsisi, Prostat biyopsisi, Diğer onkolojik kitle  biyopsileri.

Almanca raporlama (Deutsch Befundung)

Kendim şahsen 15 sene Avusturya Viyana ‘ da doktor olarak çalimiş olmamdan dolayı almanca raporlama veya Türkçe olan raporlarınızı almancaya çevirebilme özelliğine sahibim. İsteyenlere bu konuda da yardımcı olabilirim.

Check-Up Paketlerimiz

Check-Up paketlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Panoramik Röntgen

Panoramik röntgen tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir. Dişlerin, kemik ve dişetlerinin klinikte muayene ile görünmeyen kısımlarını göstermeye yarar. Dijital sistemin kullanılması görüntü kalitesini artırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarını belirgin şekilde azaltmaktadır.