Merkezimizde girişimsel radyoloji uzmanı ve kalp damar cerrahisi uzmanı doktorlarımız ve yardımcı personelle beraber skleroterapi,köpük tedavisi, flebektomi,mikroflebektomi, yüzeyel varislerin ve  kılcal damarların lazerle, radyofrekans yöntemleri ile tedavisi başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Varis Tedavisi

Variköz venler, damar duvarındaki ve damar kapakçıklarındaki anormallikler ve defektlerden dolayı şişmiş genişlemiş venlerdir. Genişleyen variköz venler genelde koyu mavi, mor renkte dei altında lokalize tübüler formatta izlenir, bunun yanısıra örümcek ağı şeklinde izlenen daha küçük çapta kılcal varisler de görülebilir.

Dünyada yüzeyel venöz varis hastalığının görülme sıklığı bayanlarda %  20 ve erkeklerde % 10 civarındadır.

Yüzeyel ve kılcal varisler kimlerde oluşur ?

Aile anamnezi önemli bir rol oynar,eğer ailede 1 veya daha fazla kişide venöz hastalık varsa sizde de venöz hastalık görülme riski ileri derecede artar. Görülme sıklığını arttıran diğer faktörler yaşlanma, obesite, uzun süre ayakta kalma ve uzun süre oturma, bacak travmaları, doğuştan olan anomalilerdir.

Semptomlar

Örümcek ağı şeklindeki kılcal varisler genelde kozmetik sorunlara yol açar fakat bazen kaşınma,yanma , zonklama gibi hafif derecede semptomlar izlenebilir.

Yüzeyel variköz venler ise genelde semptomatikdir, bacak ağrısı,kramplar,yorgunluk,bacakta ağırlık ve huzursuzluk , ödem ve şişme genel olarak görülebilen semptomlardır. Daha ilerlemiş variköz hastalıkta deride renk değişiklikleri, egzema, ülserasyon ve kanamalar görülebilir.

Tedavi

Yüzeyel venöz hastalığı tam anlamıyla tedavi edebiliyoruz. Kronik yüzeyel venöz hastalığın tedavisinde eskiden kullanılan geniş ameliyat insizyonları gerektiren cerrahi metodlar artık günümüzde kullanılmamaktadır. Merkezimizdeki konusunda uzman doktorlar non-invasiv vasküler görüntüleme, ultrason eşliğinde skleroterapi, konvensiyonel skleroterapi, flebektomi, endönenöz lazer ablasyonu, endövenöz radyofrekans ablasyonu konularında eğitim görmüştür. Sayılan bu minimal invasiv teknikler sayesinde, variköz venlerin, kapatılması veya çıkarılması başarı ile gerçekleştirilir.Kozmetik anlamda çok iyi gelişmeler kaydedilebilir. Tüm prosedürler günlük seanslar şeklinde hastanın klinikte kalmasına gerek duyulmayacak şekilde ayaktan tedavi protokolleri ile gerçekleştirilir.

Daha detaylı bilgi için www.kilcalvaris.com adersini ziyaret edebilirsiniz